Software může do značné míry usnadnit proces provozování více obchodních aspektů, od správy hotovosti až po analýzu prodeje. Vaše výsledky vám odhalí Office, který je součástí každe naší aplikace Tamara R1 Profi.